De afstand tussen overheid en burger is groot. Zeker de afstand met jongeren heel groot. Bijna 30% van de Zaanse bevolking is jonger dan 25 jaar. Voor de gemeente is dit dus een belangrijke groep.
Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad is als influencer met inhoud in zeer korte tijd uitgegroeid tot een TikTokker met impact bij de Zaanse jeugd. Hierdoor is hij in staat geweest belangrijke onderwerpen voor jonge mensen bekend te maken en met hen online het gesprek hierover te voeren. Sebastiaan Hoek gaat in op alle in’s en out’s van dit communicatieproject.