Bij PubCom, het Nationaal Congres Publieke Communicatie, staan praktijk en vernieuwing van de publieke communicatie centraal.

Publieke communicatie is communicatie van overheid en alle andere organisaties en instellingen die werken in dienst van de samenleving. Het gaat om maatschappelijke belangen die het eigen belang van de organisatie overstijgen.

PubCom wil alle actoren in deze sector de waarde van hun vak laten ervaren en (her)ontdekken en bijdragen aan hun professionele ontwikkeling. Met het stimuleren van innovatie van het vak en het delen van kennis bevorderen we de ontwikkeling van de publieke communicatie. Daarmee dragen we bij aan betere organisaties, goede relaties en een mooiere samenleving.

Daarnaast wordt de jaarlijkse Galjaardprijs uitgereikt aan het meest inspirerende, innovatieve en impactvolle communicatieproject in het publieke domein.

Doelstellingen
De pijlers van het programma van het congres zijn de 3 I’s: Inspiratie, Innovatie en Impact. Daarvan afgeleide doelstellingen zijn:

  • delen van ontwikkelingen en trends binnen het vak
  • stimuleren van innovatie door toonaangevende sprekers, inspirerende cases en nominaties van de Galjaardprijs een podium te bieden
  • vakgenoten bij elkaar brengen om kennis en ervaring actief met elkaar te delen
  • netwerken van deelnemers onderling en met Logeion en partners. 

Doelgroep
Het congres trekt een publiek dat bestaat uit communicatieprofessionals die werkzaam zijn in én voor de (semi)overheid: ministeries, gemeentes, onderwijs- en zorginstellingen.