De deelnemer heeft het recht om de inschrijving om te zetten naar een ander persoon. Graag vernemen wij dit wel van tevoren indien mogelijk.

De deelnemer heeft het recht deelname aan het congres te annuleren. Bij annulering later dan drie weken voor aanvang van het congres (17 oktober 2024) is de deelnemer de gehele deelnameprijs verschuldigd. Ook als er nog niet betaald is.

Annulering van het congres door de deelnemer dient uitsluitend per e-mail te geschieden. De deelnemer kan hiervoor een mail sturen naar info@logeion.nl met als onderwerp ‘annulering PubCom’. De annulering is definitief zodra de deelnemer een bevestiging hiervan heeft ontvangen. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd waarop de e-mail betreffende de annulering is verzonden.

In geval van no show is het niet mogelijk de deelnameprijs terug te vragen. Indien er nog niet betaald is, blijft het bedrag nog verschuldigd.

Logeion houdt zicht het recht voor om een evenement te annuleren tot maximaal 2 weken voor het evenement. Het door de deelnemer betaalde bedrag wordt dan volledig terugbetaald.