Karen van Oudenhoven-van der Zee is sinds 1 oktober 2022 directeur van het SCP. Daarvoor was zij conrector van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan die universiteit. Eerder werkte zij als decaan aan de Universiteit Twente en als hoogleraar Organisatiepsychologie en directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Karen van Oudenhoven studeerde psychologie, is gespecialiseerd in Persoonlijkheidspsychologie en Arbeids- en Organisatiepsychologie en promoveerde in de Sociale en Gezondheidspsychologie. Sinds 2001 heeft zij achtereenvolgens  leerstoelen bekleed op haar vakgebied aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Naast haar huidige functie bij de VU bekleedt Karen een Leerstoel Interculturele Competentie, om onderzoek te doen naar management van culturele diversiteit in organisaties. Ze is medeoprichter en voorzitter van het initiatief Meer Kleur aan de Top en adviseert onder andere het Rijksmuseum.