Jasper Ludolph “Al mijn hele leven ben ik gefascineerd door online. Met een achtergrond als communicatieadviseur en socioloog richt ik me met name op de rol van online in het verbinden van mensen. Wat werkt, wat werkt niet? Wat is de betekenis van online op hoe we samenwerken en met elkaar omgaan? En in het bijzonder: wat zijn de do’s en don’ts op het gebied van e-participatie? Dat doe ik bij Mett, kijk maar eens op www.mett.nl”