Arjen van Leeuwen geniet van het betrekken van mensen, het organiseren van vertrouwen en het creëren van maatschappelijke impact. Hij vindt het prachtig om de doelgroep in beweging te krijgen en samen aan de slag te gaan met een gedeeld vraagstuk. Dat doet hij voor veel opdrachtgevers op verschillende maatschappelijke thema’s: werkloosheid (NoorderBaanBattle), energiebesparing (EnergyChallenges), alcoholgebruik (Maklukzat), overgewicht (FunFitPit), eenzaamheid ((G-)old memories) en duurzaamheid (Anders met afval, Schoon genoeg en Free Fridge). Arjen is gespecialiseerd in strategie, participatie en cocreatie en creëert daarmee vertrouwen. Zijn motto is: ‘Goede communicatie is een kwestie van organisatie en respect voor alle betrokkenen’.