Gemeente Delft en de BouwApp gaven samen de participatie rondom de herinrichting in Vogelbuurt West vorm. De BouwApp bleek een waardevolle aanvulling op de gebruikelijke communicatiemiddelen. Bewoners konden dankzij de speciaal ontwikkelde ‘Slim melden’ module op een kaart aangeven waar in de wijk iets speelt. Een knelpunt of een goed idee. Ook konden ze elkaars meldingen en de reacties van de gemeente daarop volgen. Een gedragen ontwerp en de participatiebokaal van de bewonersvereniging waren het gevolg. Noor Hogeweg en Mark van der Kooi nemen je mee in dit project.