Gemeente Delft staat voor de uitdaging dat de riolering in een aantal buurten aan vervanging toe is. Omdat de straten toch opengaan, grijpen we deze kans met beide handen aan om de hele buurt opnieuw in te richten. Groen, parkeren en klimaatadaptatie zijn belangrijke thema’s. En we willen graag dat de bewoners meedenken! Zij weten per slot van rekening als geen ander hoe de buurt wordt gebruikt.

Nog niet eerder deden we dit op deze schaal en lieten we bewoners al zo vroeg meedenken. Vogelbuurt West is het eerste project dat we oppakten. We verspreidden flyers en organiseerden inloopavonden. Mede dankzij corona waren we genoodzaakt ook digitale participatie in te zetten om zoveel mogelijk bewoners te betrekken. Zo deelden we de QR code naar de gratis Delft BouwAapp, onze gepersonaliseerde versie van De BouwApp.

De BouwApp als participatie-tool
De BouwApp is 10 jaar geleden ontwikkeld om de omgeving te informeren tijdens de uitvoeringsfase van bouwprojecten. De aangepaste Slim Melden module zorgde ervoor dat bewoners heel makkelijk hun ideeën konden delen en reageren op het ontwerp. Ze plaatsten pinnetjes op de kaart met hun opmerking erbij. Andere bewoners konden dit volgen en ook onze reactie erop zien. Super laagdrempelig en transparant dus. Zo gebruikten we een ‘uitvoeringsapp’ dus ineens als participatie-tool. Vóór de inloopavond ontvingen we al 57 reacties. En de avond zelf werd ook heel goed bezocht. In totaal ontvingen we bijna 400 reacties, waarvan het grootste deel via de BouwApp (naast telefoon, e-mail en website).

Beter inzicht in wat er speelt
In totaal waren er meer dan 170 gebruikers van de app, met een totaal van 500 woningen in de buurt is dat een mooi aantal. De plekken van de pinnetjes gaven al snel aan dat er in de buurt op 2 plekken ‘iets’ leefde onder veel bewoners: overlast van bomen en te weinig parkeerplaatsen. Hierover konden we dus al snel met de bewoners in gesprek. Zo kwamen we samen tot een gedragen oplossing en wisten we weerstand tegen de plannen, om te zetten in constructieve betrokkenheid.
De reacties van de omwonenden hebben we verwerkt in een nieuw ontwerp. Via de Delft BouwApp gaven we terugkoppeling op de reacties, zodat de bewoners zagen dat we daadwerkelijk met hun input aan de slag gingen.

Complimenten voor de aanpak
Het project ontving veel complimenten voor de manier waarop we bewoners meenamen in het proces. Bewoners gaven aan het gevoel te hebben dat er geluisterd werd en dat ze precies wisten wat wel en niet mogelijk was. De voorzitter van de bewonersvereniging reikte zelfs de Participatiebokaal uit aan de betrokken omgevingsmanager.

Verschillende communicatiemiddelen versterken elkaar
Het succes van de Delft BouwApp laat zien dat je naast traditionele communicatiemiddelen ook innovatieve digitale middelen kunt inzetten en dat ze elkaar zelfs versterken. Op deze manier kun je op een snelle en makkelijke manier de doelgroep op het juiste moment bereiken en weten ze altijd hoe en wanneer ze mee kunnen denken. Ook nu we in de uitvoeringsfase zitten. In Delft smaakt dat naar meer!