De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur staat voor de beschikbaarheid, continuïteit en betrouwbaarheid van digitale netwerken en apparatuur. Zodat Nederland kan rekenen op een veilige werking ervan. We verlenen o.a. vergunningen voor het portoverkeer. Officieel: landmobiele communicatie.  Dat klinkt misschien wat ouderwets en niet zo spannend, maar een goed werkend portosysteem is heel belangrijk voor een soepele en veilige bedrijfsvoering. De bijna 7.000 vergunninghouders zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de vergunningsvoorschriften.

De uitdaging
Bij inspecties op landmobiel frequentiegebruik zien we dat 75% van de bedrijven hun portofoon- en mobilofoongebruik niet op orde heeft. Vergunninghouders hebben niet de juiste vergunning of houden zich niet aan vergunningsvoorschriften. Wij willen daarom vergunninghouders bewust maken van de cruciale rol van landmobiele communicatie en het belang van goed frequentiegebruik. Vooral de vergunninghouders die in branches zitten waarbij het veiligheidsrisico hoog is.

De campagne
We ontdekten: portofoonverkeer is in weinig bedrijven een speerpunt en vaak is niet duidelijk ‘wie er over gaat’. In de ene organisatie hoort het bij IT, in de andere bij Logistiek. Soms is het volledig buiten de deur belegd bij een installateur. In deze campagne maken we bedrijven bewust dat landmobiele communicatie een eigenaar verdient. Iemand met voldoende kennis van zaken en een ‘antenne’ voor verbeterkansen, die zich verantwoordelijk voelt voor het checken en up-to-date houden van het portoverkeer. We creëerden daarom een functie die er nog niet is, maar er wel zou moeten zijn: ‘Chef Porto’! Dat deden we in drie stappen.

Stap 1: In beeld komen en bewust maken.
We agendeerden landmobiele communicatie en introduceerden Chef Porto. Maakten de doelgroep ervan bewust dat ze nog geen Chef Porto hebben én dat dat eigenlijk best gek is.

Stap 2: Bereiken en bewegen.
Vergunninghouders ervan overtuigen dat een Chef Porto belangrijk is en ze activeren om een Chef Porto formeel aan te stellen of te werven. We faciliteerden de HR-afdelingen van de 2700 grootste vergunninghouders om de rol ‘Chef Porto’ in het leven te roepen. We boden een vacature met het profiel, rolomschrijving en het aanbod vanuit de RDI – wat kunnen wij voor je doen? We maakten het aantrekkelijk met wervingsmateriaal: print (posters, flyers, kaarten) en digitaal (intranetberichten).
De Chef Porto kan vervolgens rechtstreeks ‘schakelen met’ de RDI. Het bedrijf heeft daar geen werk van.

Stap 3: Betrekken en binden.
Als de Chef Porto gevonden is, communiceren we met ze. We maken ze onderdeel van een LinkedIn community, waarin ze:
Gemotiveerd worden om het frequentiegebruik en vergunningen op orde te hebben.
Goed geïnformeerd zijn over vergunningen, juist gebruik van apparatuur en invullen van hun rol.
Geïnspireerd raken om te innoveren en kennis te delen.

De resultaten tot nu toe
Ruim 300 Chefs Porto hebben zich gemeld. Het aantal wijzigingen van vergunningen tijdens de campagne is toegenomen met 86%. De LinkedIn community staat online en telt inmiddels 75 leden.
Maar we zien ook: bedrijven met een eigen chefporto@ emailadres. Bedrijven die een bordje met ‘Chef Porto’ boven de kantoorruimte hebben geplaatst.

Chef Porto wordt een merk!