Remmert van Haaften (managing partner bij Maatschap voor Communicatie) is als participatiestrateeg betrokken bij tal van participatieprocessen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Hij weet dat participatie tot betere uitkomsten leidt, maar ook dat dat niet vanzelf gaat. De kwaliteit van de dialoog is volgens hem cruciaal. Hij organiseerde en begeleidde het gesprek over vele schurende vraagstukken – van aardgasvrij wonen tot de toekomst van Europa en van de woningbouwopgave tot de Oostvaardersplassen. Vanuit die expertise was hij als gespreksleider betrokken bij het Gelders Burgerberaad Klimaat.