Marnix Eysink Smeets stelt in zijn betoog: “Als je mensen wilt beïnvloeden, ga je ervan uit dat jouw denkkader klopt. Dat jij weet als publieke organisatie wat goed voor ‘mensen’ is. Ik vraag me dat erg af.” Bovendien ziet Eysink Smeets binnen dat beïnvloeden blunders: “Als je wilt dat er minder geweld tegen politie wordt gebruikt, moet je niet steeds vertellen dat er veel geweld wordt gebruikt. Je geeft een sociale norm, dat dat normaal is.” Daarnaast is hij kritisch over het omgaan met het eerlijke verhaal: “Te vaak zie ik dat beeldvorming het doel is en niet het beste beleid om het maatschappelijk belang te dienen. Er worden echt onwaarheden verteld om het verhaal te onderbouwen.” Zijn betoog is erop gericht dat je weg moet blijven van beïnvloeden, echt het eerlijke verhaal moet vertellen en als je dan toch wilt beïnvloeden dat je het dan doet op wetenschappelijke inzichten en het niet erger maakt dan het is.

Marnix Eysink Smeets is lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid aan Hogeschool Inholland Rotterdam en Hoofd van de Onderzoeksgroep Recht en Veiligheid aldaar. Daarnaast is hij voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidsbeleving, een netwerkorganisatie (in de vorm van een stichting) die zich richt op innovatief onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsbeleving.Naast die verbanden is hij actief lid van uiteenlopende landelijke gremia op het gebied van veiligheid, zoals in het recente verleden de wetenschappelijke Politiekring van de DG Politie, de Wetenschappelijke Klankbordgroep van Slachtofferhulp Nederland, de Wetenschappelijke Raad voor de Brandweer (tot begin 2016), de kernredactie van Nederlands grootste (inmiddels digitale) veiligheidsvakblad Secondant of de landelijke Expertgroep Zelfredzaamheid en co-redacteur van het blog Bordwatching.