Anita Kauderer is al bijna 30 jaar actief in het communicatievak. Eerst in dienst van gemeente Den Haag, daarna ruim 15 jaar als zzp-er voor uiteenlopende opdrachtgevers, voornamelijk gemeenten. Sinds 2015 is Anita werkzaam bij gemeente Rijswijk, waar zij als extern ingehuurde de communicatie rond de drie decentralisaties (overheveling drie wetten van rijk en provincie naar gemeente binnen het sociaal domein) voor haar rekening nam. De samenwerking beviel aan beide kanten zo goed dat Anita in Rijswijk is gebleven, maar dan in loondienst. Eerst als communicatieadviseur in het sociaal domein, toen in het ruimtelijk domein en sinds januari 2021 als senior adviseur communicatie en participatie. Daarmee heeft Anita mede aan de wieg gestaan van de implementatie van een nieuwe aanpak voor burger- en overheidsparticipatie binnen Rijswijk. Nu houdt ze zich, naast advies geven over en bij participatietrajecten, vooral bezig met het verder brengen van die aanpak, aan de hand van ambities, trends en ontwikkelingen.