Abigail Norville stelt over Het Eerlijke Verhaal: “Er is niet altijd één waarheid, ook dat is het eerlijke verhaal. Zoveel mensen, zoveel perspectieven. Het is zaak dat wij duidelijk maken dat de overheid met grote, complexe onderwerpen dealt, die niet lineair zijn op te lossen. Wij moeten misschien vaker oplossingsrichtingen schetsen, niet meteen kant en klare oplossingen. Eerlijk zijn over wat we niet weten en inclusief communiceren: alle geluiden uit de samenleving serieus nemen en betrekken in besluiten. Laten zien waarover je getwijfeld hebt, hoe je gewikt en gewogen hebt, is belangrijk voor de acceptatie van besluiten. Maar leiderschap betekent ook keuzes maken en besluiten nemen. Er moet vooruitgang zijn.”

Abigail Norville is sinds oktober 2019 plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Geboren en getogen in een klein dorpje in het zuiden van Nederland met roots in Limburg en Barbados verhuisde Abigail in 1996 naar Rotterdam. Zij studeerde Personeel & Arbeid aan de Hogeschool Rotterdam en Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.Abigail is sinds 2016 directeur Human Resources, Ontwikkeling, Communicatie en Juridische Zaken bij de Gemeente Rotterdam. Daarvoor was zij directeur Bedrijf bij de Gemeente Vlaardingen. Eerder vervulde ze diverse andere managementfuncties in Rotterdam en Vlaardingen.