Hoe de gemeente Rijswijk van start is gegaan met digitale participatie

Om de participatie van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen toegankelijker en eenduidiger te maken lanceerde de gemeente Rijswijk begin dit jaar een online, interactief platform: Samen.Rijswijk.nl.

Inwoners en ondernemers kunnen op Samen.Rijswijk meedenken, meepraten of meebeslissen over en meewerken aan gemeentelijke plannen en projecten. Ook is er de mogelijkheid om via doorverwijzingen toegang te krijgen tot projecten van derden zoals vastgoedbeleggers en -eigenaren, ontwikkelaars (het platform fungeert dan als portal) en voor inwoners(groepen) of ondernemers om zelf (buurt)initiatieven te kunnen indienen. Het platform biedt hiervoor verschillende mogelijkheden zoals enquêtes, interactieve kaarten, budgetspellen, peilingen etc. In circa 9 maanden tijd hebben al bijna 1.000 inwoners zich geregistreerd als gebruiker van het platform.

Hoe draagt zo’n platform bij aan het inzichtelijker en toegankelijker maken van participatie? Hoe krijg je inwoners, ondernemers en andere betrokkenen zover dat naar het platform komen om mee te denken over of mee te werken aan plannen en projecten? En hoe krijg je de eigen organisatie mee om het platform in te zetten als participatiemiddel? Op deze en andere vragen geeft de gemeente Rijswijk graag antwoord tijdens deze kennissessie.

Deze partnersessie wordt aangeboden door