Inspirerende, innovatieve en effectieve communicatie in de publieke sector opgelet: het traject voor de Galjaardprijs 2017 is weer gestart. Voor de derde keer in de opzet met regiojury’s in elke provincie. Door het netwerk in iedere regio te activeren, bieden de Galjaardinzendingen elk jaar een prachtig palet van het beste in ons vak. Een bron van inspiratie.

Wat zijn de Galjaardciteria? Publieke communicatie die inspirerend is voor vakgenoten,  innovatief qua aanpak en effectief qua resultaat. Op 11 mei strijden de finalisten om de prijs op de Galjaarddag en is er een lezing. Deze  jarenlange traditie is ooit opgezet door Logeion met de HU en SRM. Het is vernoemd naar Chiel Galjaard als inspirator voor veel vakgenoten. Hij was hoofd Voorlichting van de gemeente Den Haag en één van de oprichters van de VVO, de Vereniging voor Overheidscommunicatie.

Jury’s in elke regio
Vanaf 2015 zet een vijftigtal gedreven vakgenoten zich in voor een fraaie oogst van projecten in hun regio. Dat heeft sindsdien tot ruim vijftig interessante inzendingen per jaar geleid. Op www.galjaarddag.nl zijn ze te bekijken. Regiojury’s zijn het aanspreekpunt voor eventuele inzendingen, zoeken actief naar de parels van publieke communicatie in hun regio en stimuleren projecten om in te zenden. Na de wervingsfase dragen zij per provincie hun top drie voor waaruit de landelijke jury de finalisten voor de Galjaardprijs selecteert.

Jaap Nelemans is al drie jaar voorzitter van de regiojury Zeeland. Wat is zijn motivatie?Jaap: “Zeeland kent een ijzersterk netwerk. Er wordt ontzettend veel goeds gedaan, maar we zijn te nuchter om daar ook de schijnwerpers eens goed op te richten. Als je een prijs uitlooft voor het beste project, krijg je al gauw een frons. Je kunt dus beter uitdragen dat het belangrijk is Zeeuwse expertise te delen met professionals in het land. En ja, we hebben heel wat te delen!

Aanpak verschilt
Elke regio pakt het speurwerk op zijn eigen manier aan. Vaak benutten ze regionale communicatiekringen of -prijzen. Zeeland organiseerde de afgelopen twee jaar een aantal bijeenkomsten. Jaap vertelt: “Vorig jaar vond de uiteindelijke verkiezing van de Zeeuwse nominaties plaats tijdens een netwerkbijeenkomst met pitches en een stemronde. Maar wie weet gaat het deze keer heel anders, met nog meer inzet van social media. Alhoewel, persoonlijk hecht ik wel aan een biertje met een bitterbal… “ Zeeland zoekt overigens nog versterking in de regiojury. Heb jij een goed netwerk in de regio, meld je dan via  info@logeion.nl. De komende tijd belichten we andere regiojury’s, zij zijn cruciaal voor goede Galjaardinzendingen.

Deadlines
De overkoepelende Galjaardcommissie bewaakt het proces. Voorzitter Monique Neyzen: “Met de top drie uit elke regio hebben wij een fantastische longlist, een bloemlezing van de beste projecten in heel Nederland. Op 11 mei kiest de vakjury onder leiding van Guido Rijnja welk project de Galjaardprijs 2017 verdient. En wordt bekend wie de publieksprijs wint, daar kan iedereen via internet op stemmen. Alle inzendingen komen op de Galjaardsite, en elk jaar komt een Galjaardboek uit. Meld voor 17 maart je inzending aan bij de jury van jouw regio of via de Galjaardsite. In april maken wij de longlist bekend.”

Hans Bosma
In de Galjaard regiojury van Noord-Holland was Hans Bosma de afgelopen jaren actief. Monique Neyzen: “Hij wilde ermee doorgaan, maar is in het najaar plotseling overleden. Vreselijk, wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte. Hij was zo’n markante man, niet alleen vanwege zijn imposante gestalte, maar vooral vanwege zijn gedrevenheid voor het vak. Hans, we zullen je missen.”

Paul Tissingh,
publiciteit Galjaardcommissie
Teamleider Communicatie (team Evenementen en Creatie) bij Gemeente Rotterdam