Het programma van het Nationale Congres Publieke Communicatie, oftwel PubCom19, is compleet. Friso Fennema (hoofd Communicatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is keynotespreker en vertelt in dit artikel meer over de uitdagingen van het ministerie, polarisatie en wat hij gaat vertellen op PubCom19. Op het hoofdpodium staan, onder leiding van dagvoorzitter Inge Wallage (European Association of Communication Directors of The Butterfly Effect) ook Hanneke Felten (onderzoeker bij Movisie), Froukje de Jonge (waarnemend burgemeester Stadskanaal), Fidan Ekiz (journaliste) en Shada Islam (spreker, gastdocent en auteur). Verder kun je in twee rondes kiezen uit verschillende workshops en inspiratiesessies van onder andere de vijf finalisten voor de Galjaardprijs 2019. Deze Galjaardprijs 2019 wordt tijdens het congres ook uitgereikt aan het meest inspirerende, innovatieve en impactvolle communicatieproject in het publieke domein.

Friso, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft als werkterrein heel Nederland en dus zijn alle Nederlandse burgers jullie doelgroep. Klop het dat het ministerie hierdoor voor grote uitdagingen met gemeenschappelijke, maar ook veel tegengestelde belangen staat?
Friso reageert hierop met: “Overheidsbeleid maken betekent keuzes maken in schaarste. Iedere verandering kan iets positiefs meebrengen voor de één en iets negatiefs voor de ander. Voor IenW geldt specifiek dat veel onderwerpen heel zichtbaar zijn en concreet in de buurt van mensen plaatsvinden. Van wegen, vliegvelden, afval tot luchtkwaliteit. Heel divers, maar soms met tegengestelde belangen. We willen zorgen dat mensen veilig van A naar B kunnen, ook in het belang van de economie, maar we willen ook een schone lucht en een gezond milieu. De uitdaging is de balans te vinden tussen de vele verschillende belangen.”

Kun je een voorbeeld geven?
“Een bekend voorbeeld is het project Ruimte voor de Rivieren. In het kader van klimaatverandering is het van belang ons water meer ruimte te geven. Dat betekent soms dat dijken opgehoogd moeten worden of rivierstromen verlegd. Zoiets kan mensen raken. Door intensief omgevingsmanagement proberen we mensen daarin mee te nemen en een plek in het participatieproces te geven. Niet altijd eenvoudig, wel noodzakelijk”, vind Friso.

In de uitingen van IenW komt de overtuiging terug dat je de kracht van contrast kunt gebruiken. Wat is de kracht van contrast volgens jou?
“Dat als je verschillende belangen kunt overbruggen je tot mooie dingen komt. Bij voorbeeld door leefbaarheid in een stad en bereikbaarheid te laten samengaan. Dat lijkt in tegenspraak en toch kan het, zoals bij de A2 in Maastricht. Dat zie je in onderstaande video terug.”

Heeft het ministerie een bepaalde aanpak of methodiek voor polarisatie en verschillende belangen?
“Er is geen IenW-aanpak, dat vind ik wat pretentieus. De praktijk blijft altijd een zoektocht, ook wij leren iedere dag. De praktijk is nooit te vatten in een algemeen model. We hebben wel een aparte directie Participatie die daar participatietools voor heeft. Vanuit communicatie kijken we met belangstelling naar bijvoorbeeld dilemmalogica en het polarisatiemodel van Brandsma. Op PubCom19 ga ik op het hoofdpodium het niet over actuele zaken van het IenW spreken, want het is niet mijn rol om daarover te spreken. Ik zie wel ontwikkelingen in het vakgebied en zal putten uit ervaringen uit het verleden.”

Het thema van PubCom19 is polarisatie. Wat is volgens jou polarisatie?
“Ik parafraseer dan Bert Pol, wanneer een verschil (van mening) overgaat tot een geschil. In het eerste geval is een gesprek nog mogelijk, omdat je dezelfde taal spreekt. Bij een geschil spelen verschillende dimensies een rol, waardoor toenadering nauwelijks nog mogelijk is. Dan is het langs elkaar heen zenden geworden, zonder nieuwsgierigheid naar wat de ander beweegt.”

Op 31 oktober sta je op het hoofdpodium van PubCom19, het Nationaal Congres Publieke Communicatie. Waarover ga je het hebben? 
“Tijdens PubCom19 verken ik verschillende onderwerpen en het zou zo maar kunnen dat het meer vragen oplevert dan antwoorden. Leidt wrijving nog wel tot glans? Te veel wrijving betekent beschadiging. Als polarisatie optreedt, ligt daar een rol voor de overheid om het te dempen? En wat zou overheidscommunicatie daaraan kunnen bijdragen? De vervolgvraag is uiteraard, hoe dan? De praktijk lijkt toch weerbarstig. Kijk naar Zwarte Piet of Oostvaardersplassen.”