René Moerland, NRC-hoofdredacteur, en Marianne van den Anker, gemeentelijke ombudsman Rotterdam, zijn de keynotesprekers tijdens PubCom22. Zij gaan in gesprek over de vraag: ‘Hoe kunnen we weer of meer van betekenis zijn?’ Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman wordt het thema ‘Van betekenis’ uitgebreid besproken op donderdag 3 november in t’ Spant in Bussum.

Thema ‘Van betekenis’

Toeslagenaffaire, coronacrisis, vluchtelingencrisis, woningnood, koopkrachtdaling, stikstofcrisis. Er komt de laatste jaren nogal wat op ons af. De gevolgen voor de manier waarop we samenleven, met elkaar omgaan en dus ook communiceren is groot. De context waarin communicatieprofessionals in de publieke sector hun werk moeten doen is drastisch veranderd. De houding tegen instituties als de (medische) wetenschap en rechtspraak wordt steeds kritischer, debatten polariseren en kloven in de samenleving worden steeds groter. Het vertrouwen in de overheid is gekelderd en het wordt steeds moeilijker om draagvlak te vinden voor besluiten van het openbaar bestuur. Is het tijd voor een andere benadering van publieke communicatie?

Tijdens PubCom22 gaan we met onder andere de keynotesprekers inzoomen op:

  • Het werken aan vertrouwen bij uiteenlopende belangen.
  • Loyaliteit versus (interne) tegenspraak (publiek belang versus organisatiebelang).
  • Het systeem versus menselijke maat.
  • Het imago en effect (belang van boodschap en boodschapper).
  • Transparantie en betrouwbaarheid.

Dit is niet alles, want het blijft niet alleen bij dit congres. Na PubCom22 gaan we verder aan de slag met dit thema als een CommLab. Dat betekent dat we samen verder werken met alle inzichten en bouwen aan vernieuwing.