De Galjaarddag, die medio april zou worden gehouden, wordt verplaatst naar het najaar. Dat betekent dat ook de Galjaardprijs, die op die dag wordt uitgereikt, een ruimere inzendtermijn krijgt. De nieuwe deadline voor het inzenden van parels van (semi-)publieke communicatie is 1 juli 2018. De exacte datum van de Galjaarddag moet nog worden bepaald.

De Galjaardprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het communicatieproject, de communicatiecampagne of -activiteit in het (semi-)publieke domein dat extra aandacht verdient bij vakgenoten. Voor de prijs gelden drie criteria: inspirerend voor vakgenoten, innovatief qua aanpak, impact qua resultaat. In elke provincie sporen regiojury’s het regionale netwerk aan mee te doen. Van alle inzendingen kiezen zij er vervolgens maximaal drie die doorgaan naar de landelijke longlist. Een vakjury kiest uiteindelijk het winnende project. Ook is er een publieksprijs. Behalve de aandacht via diverse Logeionkanalen, krijgt een aantal van die projecten ook aandacht in het boek ‘Communicatieverhaal halen’, dat sinds 2015 elk jaar verschijnt.

De Galjaarddag is een jarenlange traditie binnen Logeion. De dag is vernoemd naar Chiel Galjaard, een van de oprichters van de Vereniging voor Overheidscommunicatie, een voorloper van Logeion. De Galjaarddag bestond de afgelopen jaren uit een lezing over ontwikkelingen die relevant zijn voor ons vak, aansluitend werd de Galjaardprijs uitgereikt. Die formule wordt nu herzien. De Galjaardcommissie en de Vakgroep Overheidscommunicatie brainstormen in maart gezamenlijk over een nieuwe opzet voor de Galjaarddag en de Galjaardprijs.

Heb jij of ken jij een project dat de aandacht verdient? Ga dan naar www.galjaarddag.nl en zend in!