Participatie- en marktconsultatie Rijnhaven


Het participatie- en marktconsultatieproces Rijnhaven is geen raadpleging waarbij de meerderheid de richting aangeeft. Dit proces is door de gemeente op deze wijze bewust doorlopen om het ambitiedocument dat er ligt, te verrijken met meningen en adviezen. Een uitzonderlijk aspect hieraan was we alleen nog maar een idee hadden en geen plan. We maakten duidelijk dat er niets vastligt, vaak tot verbazing van de aanwezigen: hoe zou u het vinden als we hier een park aanleggen, welke woningen moeten er komen? Het werd door iedereen als bijzonder ervaren om alleen met een idee de boer op te gaan, ook intern bij de collega’s die in het project werkten was dit een bijzondere methode.

Gedurende 6 weken hebben we met een groot aantal mensen op verschillende plaatsen en tijden gesproken: op straat, op de Afrikaandermarkt, voor school, de metrohalte, voor theater en bioscoop. Steeds sleepten we een bijzondere maquette mee: namelijk eentje waarmee men zelf met blokjes kon bouwen. Ook verzamelden we reacties via sociale media. In totaal 1.200 reacties. Belangrijke mijlpaal was de terugkoppeling met een presentatie aan weer de 3 wijken in februari 2019.