Anders met afval – gemeente Midden-Groningen


Nieuw beleid te maken rondom afvalscheiding en -inzameling was een prachtige kans om de inwoner actief te betrekken bij de vraag: hoe doen we het met inzamelen en scheiden? Wat willen we? En wat is hiervoor nodig?

Door slim gebruik te maken van alle kennis en inzichten, van inwoners en medewerkers van Team Afvalinzameling, hebben we een stevige basis kunnen leggen voor gedragen, nieuw afvalbeleid, met een serieuze ambitie en een gezond en realistisch stappenplan om daar te komen.

Bekijk hier de video.