Buitengewone en bizarre tijden waren het tijdens de corona-crisis in 2020/2021. Zorginstelling Zuyderland (10.000 medewerkers, 2 grote ziekenhuislocaties, 8 zorgcentra, 7 zorglocaties, Thuiszorg, Huishoudelijke Hulp, 2 hospices, revalidatie en GGZ) was één van de zwaarst getroffen instellingen in Nederland.

Desondanks was Zuyderland vanaf het begin aansprekend nationaal in beeld. Uitzonderlijk is dat Zuyderland toen de ruimte nam om met haar stakeholders in contact te blijven, de blik van buiten naar binnen te behouden en mensen zowel intern alsook extern te betrekken bij haar uitdagingen.

Zuyderland koos voor radicaal eerlijke, belevende, betrokken en beeldende communicatie over de impact van de coronacrisis, hoopvol en hoopgevend. Dat laatste kreeg vorm via Unique Perceived Benefits: voordelen en/of nadelen die “jij” als doelgroep ervaart op basis van waarde-gedreven zorg. Hierdoor is Zuyderland permanent en betrouwbaar zichtbaar gebleven met een menselijk gezicht en heeft het nieuwe inzichten ontwikkeld voor crisiscommunicatie en bestaande stramienen een nieuwe lading gegeven.

Opdrachtgever: Raad van Bestuur Zuyderland
Ingediend door: Zuyderland