De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werknemers met een vast of flexibel contract doorbetaald en in dienst gehouden worden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

De NOW is nieuw, groots, ligt onder een vergrootglas en is aan vele wijzigingen onderhevig. Dit, gecombineerd met werken onder hoge tijdsdruk, en de continue verbeterdrang van het team (de feedback van werkgevers werd verzameld om vervolgens de communicatie verder te segmenteren en optimaliseren) maakt(e) het tot een bijzonder, historisch, maar zeker ook inhoudelijk interessant communicatieproject.

UWV heeft ervoor gekozen om zich open, eerlijk en kwetsbaar op te stellen – een houding die niet altijd standaard is binnen de overheid. Aan de hand van een multimediale aanpak heeft UWV werkgevers, stakeholders, medewerkers en ‘de rest’ van Nederland geïnformeerd, geïnspireerd en meegenomen in de ontwikkelingen rondom de NOW. Zo deed (én doet) UWV er alles aan om Nederland door de coronacrisis te loodsen en banen te behouden.

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ingediend door: UWV