Hoe krijg je gefrustreerde inwoners nog betrokken bij de energietransitie als de provincie, tegen hun zin, een windmolenpark langs en in de Friese IJsselmeerkust laat verrijzen? Súdwest-Fryslân heeft geleerd van het verleden. Leiderschap begint bij luisteren, dus geeft zij nu carte blanche aan haar inwoners. In Súdwest-Fryslân doet men het op eigen wijze.

De doelstelling van het project is het ophalen van uitgangspunten voor hoe de gemeente volgens haar bevolking moet omgaan met de energietransitie, met als einddoel daar naar te handelen.

Vanuit deze doelstelling vroegen wij de inwoners van Súdwest-Fryslan om advies over de verduurzaming van energie. Inwoners is gevraagd wat zij belangrijk vinden bij het vormen van toekomstig energiebeleid. Zij konden 100 punten verdelen over 6 scenario’s. Zo leerden we over hun motivaties, zorgen en belangen.

Dit traject is een sterk staaltje als het gaat om vernieuwing van de lokale democratie.

De bestuurlijke impact is groot. De traditionele overheidsaanpak van zelf plannen maken of beoordeling van projectontwikkelaarsplannen en via inspraak naar onze inwoners brengen is binnen de energietransitie met deze uitkomsten afgelopen. Alleen in overeenstemming mét de gemeenschap kan dit nu nog. De impact voor de inwoners is evenzeer groot. Initiatieven van onderop krijgen voorrang, maar dat betekent ook dat de mienskip zichzelf meer zal moeten organiseren en financieel betrekken.