Komen tot 1 verhaal voor de hele politie. Eén verhaal voor 60.000 + collega’s. Een verhaal dat verbind, trots maakt en … ruimte biedt voor dilemma’s en dat wat soms schuurt. Kan dat überhaupt wel? Ja, dat kan. Het is gelukt. Politie en Sabel Communicatie doken diep de organisatie in, vonden het verhaal. En meer … veel meer. Noem het storytelling 3.0: een manier om communicatie strategisch in te zetten.

Het project kwam voort uit meervoudige doelstellingen:

  • Het geven van aandacht aan de collega’s
  • Als korps het oor te luister leggen bij de mensen: binnen en buiten, die interventie belangrijk maken en zichtbaar
  • Verbinding tot stand brengen/ vernieuwen tussen mens en organisatie
  • Ruimte geven voor dilemma’s en eventuele pijn: voorgaan in open communicatie cultuur
  • Opleveren Verhaal van de politie plus het tot leven brengen van dat verhaal in het gedrag en de verhalen van alle collega’s, de reactie daarop van burgers en stakeholders

Secundair was er ook een vakmatige doelstelling, als communicatie professionals: het doorbreken van de traditionele manier van ontwikkelen en inzetten van een corporate story. Oftewel een shift maken van het gladde, gelikte verhaal naar het echte, fraaie maar ook ongepolijste verhaal.

Storytelling is hier driedimensionaal ingezet:

  • luisteren
  • het verhalen durven vertellen, stimuleren
  • de dialoog op gang brengen

We startten met een project rondom het maken van een corporate story. Inmiddels is het uitgegroeid tot een programma rondom narratieve kracht en storytelling. Met een rijke bijvangst. Die bijvangst is teruggegeven aan de interne eigenaars.

Een nieuwe beweging die hieruit voortkomt is het vernieuwen en verbreden van de rituelen & symbolen binnen politie. Een brede behoefte onder collega’s.

Gaandeweg ontdekken we dat het gefragmenteerde en complexe speelveld van de politie vereenvoudiging vraagt. In het verhelderende bronverhaal (de corporate story) vinden collega’s de verbinding met grote thema’s en ‘kleine’ incidenten. De organisatie leert hierdoor volwassener om te gaan met de ogenschijnlijke paradox tussen waakzaam en dienstbaar (zijn).

Het gehele traject is een hechte samenwerking geweest tussen directie communicatie (Caroline Idema) en bureau Sabel Communicatie (Johannes van de Bank, Adryan Nijland). Opdrachtgever en opdrachtnemer vormden samen Bureau Storytelling. Hecht verbonden door één doel, maar ook met heldere afbakening in rollen en zuiver opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.