Daar sta je dan
Met je pasgeboren baby in je armen
Een nieuw leven, weerloos maar vol vertrouwen en belofte
Je hebt 9 maanden aan het idee kunnen wennen (…)

Dit zijn de eerste zinnen uit onze corporate story, zeg maar ons DNA verpakt in woorden. Met dit verhaal hebben wij de basis gelegd voor de nieuwe merkpositionering en merkcampagne van CJG Rijnmond.

Na ons 10-jarig bestaan hebben we ons ‘merk’, onze identiteit, tegen het licht gehouden en opnieuw vastgesteld. In samenwerking met Clubgeist BVH uit Rotterdam hebben we onze visie en missie herijkt, nieuwe kernwaarden bepaald en de corporate story doorleeft en beschreven. Door middel van een aansprekende merkcampagne laten we iedereen hiermee kennismaken en zorgen we ervoor dat niemand in Rotterdam Rijnmond meer om ons heen kan!

Veranderende behoeften
Wij bewegen ons in een veranderende markt, waarin wij veel meer dan vroeger ons ‘gezicht’ moeten laten zien. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat ouders hun kind laten vaccineren of trouw naar het consultatiebureau komen met hun vragen. Ouders hebben andere behoeften. Ze willen nieuwe (digitale) manieren van dienstverlening passend bij hun wensen en leef-ritme. Dit blijkt ook uit de tevredenheidsonderzoeken die wij regelmatig houden onder ouders en stakeholders.

Een sterk merk ontstaat van binnenuit. Want: extern winnen is íntern beginnen. Daarom zijn wij de campagne intern gestart. Medewerkers zijn immers ons visitekaartje naar de klant. Zij hebben kennisgemaakt met de corporate story, de nieuwe huisstijl en alle online én offline communicatiemiddelen. Voor de managers is er een toolbox ontwikkeld, met onder andere een video over de kracht van ons merk door bestuurder Hans Butselaar en een E-learning over de nieuwe kernwaarden.

Emotie
Die interne trots willen we natuurlijk ook extern uitdragen. Uniformiteit is daarbij heel belangrijk, wij zijn 1 organisatie. Het nieuwe verhaal van CJG Rijnmond, onze corporate story, vertelt waar we voor staan en waar we voor gaan. Voor de campagne hebben we die woorden gevangen in kleurrijke foto’s van ouders, baby’s, kinderen en jongeren. Herkenbaarheid in combinatie met de aansprekende zinnen roepen een emotie op; een lach, traan of vraag. En dat is precies wat wij willen bereiken.

Van controle naar vertrouwen; dat is de onderliggende (interne) boodschap. Ouders zijn in the lead, het is hun kind. En wij, professionals, ondersteunen hen bij de grootste opgave in een mensenleven. Daarom is dat ook de nieuwe pay-off geworden, naast het nieuwe logo. Daarmee hopen we voorgoed af te rekenen met het beeld van het consternatiebureau of de vaccinatiepolitie.

Kader
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond verzorgt voor bijna 300.000 kinderen tussen de -9 maanden en 18 jaar de jeugdgezondheidszorg en het rijksvaccinatieprogramma in het gebied Rotterdam Rijnmond. Dit doen wij in opdracht van de 14 gemeenten. Ouders en jongeren kunnen bij ons terecht met vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid. Dat kan op één van onze 50 locaties of online. Bij CJG Rijnmond werken ruim 650 professionals; van jeugdverpleegkundigen tot doktersassistenten en van jeugdartsen tot (ortho)pedagogen.