Hoe helpen we medewerkers in de zorg en welzijn om fit, gezond en met plezier te werken tot aan hun pensioen? Dat vroegen wij ons ook af! Daarom bedacht Future Communication ‘De Fitte Top 100’: een verzameling van 100 ideeën van teams, afdelingen en medewerkers die ervoor zorgen dat iedereen zich fitter voelt. Een online, openbaar platform voor én door medewerkers in de zorg. In samenwerking met Pensioenfonds Zorg & Welzijn, PGGM&CO en Stichting IZZ gingen we aan de slag.

Een sector van levensbelang
De sector zorg en welzijn (van ziekenhuiszorg tot thuiszorg, van de ggz tot jeugdwerk) is onmisbaar in onze maatschappij. Dat hebben de afgelopen pandemiejaren nog eens extra onderstreept. Daarom is het van groot belang dat medewerkers met plezier hun werk doen. Onderzoek laat zien dat fitte en vitale medewerkers gelukkiger zijn en langer gezond en inzetbaar blijven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Multiproblematiek
Het werken in de sector is fysiek, mentaal en emotioneel uitputtend. Door vergrijzing, personeelstekorten en toenemende administratieve lasten ontstaat een steeds hogere werk- en regeldruk. Daarnaast groeit de zorgbehoefte van patiënten en cliënten en krijgen medewerkers te maken met meer emotie en agressie door onder meer een verhardende maatschappij. Ook laat de zorg hoge verzuimcijfers en een groeiende uitstroom uit de sector zien. De problematiek wordt bijna dagelijks door de media belicht en in Den Haag besproken. Toch blijven medewerkers vaak afhankelijk van anderen voor een oplossing, denk aan werkgevers, wet- en regelgeving en budgetten. En permanente oplossingen blijken in de praktijk vaak weerbarstig waardoor het lang duurt voordat echte verandering merkbaar is. Kortom, er wordt veel over de problematiek gesproken, maar oplossingen laten op zich wachten.

Het kan wél
Voor ons de aanleiding om het vitaliteitsprobleem van de pósitieve kant te benaderen: door medewerkers met elkaar te verbinden, handvatten en inspiratie te geven om aan hun eigen fitheid te werken en andere collega’s te helpen door te laten zien wat wél kan. Een project voor en door collega’s uit de sector zorg en welzijn, dat was de kern. Want wie weet nu beter wat werkt, dan de hoofdpersonen zelf?

Medewerkers deelden op een laagdrempelige manier concrete tips en tricks hoe zij fit en vitaal blijven. Hierdoor was iedereen ambassadeur van de sector, inspireerden ze elkaar, werd kennis gedeeld en lag de focus op een concreet handelingsperspectief. Hoe kunnen we zelf al een verschil maken?

Overtroffen verwachtingen
Voor ons vak is het inspirerend en leerzaam om te zien dat we niet alles zelf moeten oplossen en bedenken. We kunnen juist benutten en zichtbaar maken wat er al is, oren en ogen hebben voor alle stakeholders en meegaan in hun belevingswereld. Communicatie als verbindende factor en als maatwerk voor de doelgroep. Compact en eenvoudig, soms is juist dát innovatief. En dat had impact. Het initiatief overtrof onze verwachtingen en doelstellingen ruim. ‘De Fitte Top 100’ ontving 381 inzendingen, meer dan 25.000 stemmen en had een bereik van meer dan 1 miljoen mensen. Stem jij ook op ons?