Bewoners uit Benoordenhout pakken zelf de regie en werken aan een eigen wijkenergieplan. Hierin staat hoe Benoordenhout van aardgas overgaat op duurzame warmte. Wat is slim om zelf te doen én wat is samen voordeliger. Het jaar 2020 staat in teken van de ‘wijk in’ om wijkbewoners op verschillende manieren te betrekken bij de realisatie van het wijkenergieplan. Stichting Duursaam Benoordenhout werkt aan het wijkenergieplan samen met bewoners, wijkvereniging, gemeente en experts van Tauw, Tygron en Beaumont Communicatie.

Beaumont Communicatie heeft de strategie voor de wijkcampagne bedacht. Daarnaast  werken Beaumont en de betrokken vrijwilligers van Stichting Duursaam Benoordenhout nauw samen aan de wijkcampagne. Zo is er ook alle gelegenheid al werkenderwijs de kennis over te dragen over het voeren van een succesvolle campagne. Doel is dat bewoners namelijk de volgende campagne zelf kunnen voeren. Deze werkwijze zorgt voor oprechte verbinding met bewoners en wij leren ook heel veel van hen.

Overheidsparticipatie is niet alleen iets van de overheid. Daar kunnen communicatieprofessionals een grote steen aan bijdragen. Er zit zoveel talent in de Nederlandse wijken. Wij geloven dat daar een handschoen ligt om op te pakken zeker bij de Energietransitie. Bewoners hebben een sleutelpositie in de Energietransitie. Ga niet voor hen denken, maar kom de spieren die er zijn versterken. Doet dat op een diagnostische manier. Analyseer wie de bewoners en wijk zijn en waar de hulpvraag echt ligt. En denk na over jouw rol en toegevoegde waarde als communicatiespecialist. Dat is iedere keer weer anders. De aanpak kan best via een bepaalde stappenplan. Maar verbindt de inhoud aan motivatie. Wees Energiek met Energie.

Inzending door: Beaumont Communicatie en Management
Opdrachtgever: Stichting Duursaam Benoordenhout